Socialdemokraterna: Pensionsfonderna ska användas till bostadsbyggande

Socialdemokraterna: Pensionsfonderna ska användas till

Socialdemokraterna klubbade på sin kongress att man ska vittja AP-fonderna för att bygga en halv miljon bostäder mellan åren 2020 – 2030. Tanken är att pensionsfonderna ska bygga och äga hyresfastigheter, men vad som händer med de allmänna pensionerna vid en fastighetskrasch lämnas som en övning åt någon utanför den …

Socialdemokraterna: Pensionsfonderna ska användas till

Socialdemokraterna: Pensionsfonderna ska användas till bostadsbyggande Socialdemokraterna klubbade på sin kongress att man ska vittja AP-fonderna för att bygga en halv miljon bostäder mellan åren 2020 – 2030.

Socialdemokraterna redovisar inte fakta om …

Socialdemokraterna: Pensionsfonderna ska användas till bostadsbyggande Socialdemokraterna klubbade på sin kongress att man ska vittja AP-fonderna för att bygga en halv miljon bostäder mellan åren 2020 – 2030.

Socialdemokraterna vill höja pensionerna – Pressen.se

Socialdemokraterna: Pensionsfonderna ska användas till bostadsbyggande Socialdemokraterna klubbade på sin kongress att man ska vittja AP-fonderna för att bygga en halv miljon bostäder mellan åren 2020 – 2030.

Socialdemokraterna Örebro – Sida 11 – Socialdemokraterna

Socialdemokraterna Örebro måndag 5 februari 2018 Nya satsningar på barn och utbildning, mer resurser till människor i utsatta miljöer och kvalitetsförstärkningar inom äldreomsorgen. Det är några av de satsningar för 2018 som kommunledningen presenterar idag.

Anders Leander i MÖNSTERÅS – Ekonomi

Socialdemokraterna: Pensionsfonderna ska användas till bostadsbyggande. Kommentera (1) Tanken är att pensionsfonderna ska bygga och äga hyresfastigheter, men vad som händer med de allmänna pensionerna vid en fastighetskrasch lämnas som en övning åt någon utanför den socialdemokratiska partikongressen. Socialdemokraterna …

[PDF]

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

kunna ställas till ansvar för om det uppfylls eller inte. Bostäderna ska i första hand komma till genom löften om vägar och järnvägar som regeringen redan förbundit sig till. Rent konkret har regeringen diskuterat bullerregler, justerat strandskydd och ökade möjligheter att bygga på platser av arkeologiskt värde.

Nytt S-förslag: Fler bostäder till unga – Socialdemokraterna

Det beror framförallt på att det fattas hyresrätter med rimliga hyror, och så kan vi givetvis inte ha det. I det starka samhälle vi vill bygga är bostaden en social rättighet. Därför presenterar Socialdemokraterna nya förslag för att få fram fler lägenheter till unga.

Socialdemokraterna i Nacka – Framtidspartiet

– Bostadsbyggande ska leda till ökad livskvalitet för invånarna. Nackas stadsbyggnad behöver därför en ny inriktning. Istället för Alliansens fokus på dyra bostäder vill vi bygga en stad för alla med god tillgång till grönområden, kultur och idrott, säger Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd i Nacka.

Insatser med anledning av flyktingkrisen

I Budgetpropositionen för 2016 finns inom UO18 ett anslag 1:14 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande. Det aktuella anslaget föreslås för 2016 uppgå till 1,85 mdkr, beräknas för 2017 till 1,8 mdkr och därefter till 1,3 mdkr årligen. Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner som bidrar till ökat bostadsbyggande.