Minnesdag med anledning av 25 år sedan den baltiska kedjan och 75 år sedan Molotov-Ribbentroppakten

Minnesdag med anledning av 25 år sedan den baltiska kedjan

Minnesdag med anledning av 25 år sedan den baltiska kedjan och 75 år sedan Molotov-Ribbentroppakten on, aug 20, 2014 15:30 CET. Lördagen den 23 augusti, klockan 15.00: stormöte på Norrmalmstorg i Stockholm

Embassy of Latvia in Sweden – Cision

Minnesdag med anledning av 25 år sedan den baltiska kedjan och 75 år sedan Molotov-Ribbentroppakten on, aug 20, 2014 15:30 CET. Lördagen den 23 augusti, klockan 15.00: stormöte på Norrmalmstorg i Stockholm Samma dag klockan 18.00 filmvisning på Filmhuset i Stockholm, den litauiska filmen ”The Excursionist Den 23 augusti 2014 är det på dagen 75 år sedan undertecknandet av …

Tyskland blev allt annat än befriad för 70 år sedan

Tyskland blev allt annat än befriad för 70 år sedan. De allierade kom sedan med lagstiftning att inga av deras vidriga och extremt talrika brott fick åtalas, varken i Tyskland eller deras hemländer. torterades och delvis mördades av alla delar av den …

Skördar med självbindaren (1940), skylar, sedan

Oct 05, 2009 · Skördar med självbindaren (1940), skylar, sedan tröskverket (1944), kör med Volvo BM 400 (1964) Tröskverk kom i bruk i början av förra seklet och enklare verk drevs först av en

Öppet brev till Thailands premiärminister med anledning av

Öppet brev till Thailands premiärminister med anledning av den fällande domen mot MR-försvararen Andy Hall. Med anledning av den fällande domen mot MR-försvararen Andy Hall tidigare i år skickar MR-Fonden som en del av en global koalition av 110 organisationer ur civila samhället, fackrörelsen och privata sektorn ett öppet brev till …

20 år efter järnridåns fall – PDF – docplayer.se

20 år efter järnridåns fall För 20 år sedan kollapsade Östeuropas kommunistiska regimer och i dag är merparten av dessa länder medlemmar i EU. Här tittar vi tillbaka på de händelser som förändrade Europa:

Svensk-Litauiska nyheter – böcker och resor till Estland

Den 23 augusti 1939, för 75 år sedan, undertecknades Molotov-Ribbentroppakten som med sitt hemliga tilläggsprotokoll la grunden till delningen av östra Europa mellan de två totalitära makterna – Sovjetunionen och Tyskland.

Relationerna mellan Sverige och – PDF

Detta arrangemang, tillsammans med Baltikumtribunalen den 25 juli i Köpenhamn, förtjänar en särskild artikel eller till och men en hel bok. 7 Så stor publicitet i Norden, i synnerhet i Sverige och Finland, men också i övriga Västeuropa, har de baltiska staterna bara fått fyra år senare när balterna den 23 augusti bildade den numera