Cornucopia?: Anledningar att släppa främmande ubåtar?

Cornucopia?: Anledningar att släppa främmande ubåtar?

Krönikor är till skillnad mot bloggar begränsade i antal tecken, i mitt fall till 3 000 tecken, så här följer en bredare utläggning kring varför det svenska försvaret genom åren kan ha valt att släppa instängda främmande ubåtar. Det finns faktiskt en lång rad helt legitima och rent av försvarseffektshöjande anledningar att göra detta, men det kräver lite mer text.

Anledningar att släppa främmande ubåtar? – Pressen.se

Anledningar att släppa främmande ubåtar? Jag skrev idag en ledarkrönika om UAV:er i GP, för vilken jag fick viss befogad kritik angående några meningar om ubåtskränkningar.

Comments on Cornucopia?: Anledningar att släppa främmande

Gällande statens oförmåga att i undervattensdomänen hävda den territoriella integriteten har sedan länge den politiska ledningen i nära symbios med Försvarsmakten antagit en strategi vilken i korta ordalag och något förenklat prioriterar etablerandet av bilden av god förmåga före utvecklingen av densamma.

Ett okritiskt spridande av diverse …

Spaning: Det är nåt som saknas i festivalluften – Pressen.se

Cornucopia – 23 sep 17 kl. 14:02 Anledningar att släppa främmande ubåtar? Jag skrev idag en ledarkrönika om UAV:er i GP, för vilken jag fick viss befogad kritik angående några meningar om ubåtskränkningar.

Skipper: Gästinlägg: Skrota slussen på A 26!

Att prioritera frakt av undervattensmopeder och grodmän luktar lekstuga lång väg. Bruzelius konstaterar dessutom insiktsfullt att ”det enda reella hotet” mot ubåtar utgörs av ubåtsjakthelikoptrar. Detta förhållande äger självfallet även riktighet för ubåtar från främmande makt som kränker svensk territoriell integritet.

Svensk ubåtshysteri – lyckad psykologisk krigsföring?

Själv gjorde jag värnplikt i finska marinen i mitten av 80-talet, och utan att avslöja några större hemligheter kan jag berätta att Finland då, och även idag, har beredskap att upptäcka främmande undervattensverksamhet, och att indicier, incidenter och alarm skedde då, och även fortsättningsvis sker på finska vatten.

Jämlikhet i levnadsvillkor: En utländsk ubåt i Stockholms

I maj 2008 avslöjas det att ett ljud som spelades in under den vilda ubåtsjakten 1982 och som trotts bevisa att ubåtskränkningarna var verkliga, sannolikt kom från en båt som tidningen Dagens Nyheter hyrt för att bevaka ubåtsjakten ifrån.

Raka rör med Göran Frisk (ubåtsdramat). Från Gomorron

Reddit gives you the best of the internet in one place. Get a constantly updating feed of breaking news, fun stories, pics, memes, and videos just for you. Passionate about something niche? Reddit has thousands of vibrant communities with people that share your interests. Alternatively, find out what’s trending across all of Reddit on r/popular.

Jägarchefen: Grodmän, Illegalister och Stödnätverk – Del 1

Dessa två uppgifter, torde innebära att främmande makts grodmansverksamhet, riktad mot Sverige, måste påbörjats under senare del …

Skipper: Under ytan – Del 1 – Världskrig och tidiga

Att sedan utvecklingen med motmedel gjorde att dykbåten som koncept blev omodernt är en annan sak. Cornucopia? Min arbetsryggsäck: Hazard4 Officer 2 timmar sedan Brezjnev’s Blog. Nyinkallade hos 24:e GRU-spetsnazbrigaden hoppade fallskärm 21 timmar sedan KKrVA.